Arş.Gör.
Veysel İNAL
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Maliye Bölümü